Bulan Sains & Matematik April 2017

Matlamat

  1. Menarik minat para pelajar terhadap mata pelajaran sains dan matematik seterusnya melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan mempunyai kemahiran berfikir selaras dengan aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.
  2. Mengisi waktu lapang dengan aktiviti yang bermanfaat dan berfaedah.
  3. Untuk meningkatkan pencapaian akademik dan seterusnya mencapai target yang telah ditetapkan.
  4. Untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam bidang sains dan teknologi, inovatif dan kreatif serta melahirkan modal insan yang berdaya saing tinggi selaras dengan Dasar STEM.
  5. Untuk melahirkan pelajar yang bersatu padu melalui pertandingan atau permainan secara berkumpulan yang terdiri daripada pelbagai kaum selaras dengan hasrat negara iaitu konsep ”1 Malaysia” dan aspirasi sistem dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 iaitu ”Perpaduan”

 

Tema

Inovasi Sains & Matematik Pemacu Transformasi


Aktivti Sepanjang Bulan Sains & Matematik April 2017