Bulan Bahasa & Program NILAM (Mac 2016)

Bulan Bahasa 2016

Motto Bulan Bahasa 2016 ialah Bahasa Jiwa Bangsa.

Aktiviti yang dijalankan sepanjang Bulan Bahasa ialah:-

BAHASA MALAYSIA
1. Pertandingan Kuiz Komsas Kategori Berkumpulan
2. Pertandingan Kuiz Tatabahasa Kategori Individu
3. Pertandingan Pengucapan Awam Bahasa Melayu Kategori Individu
4. Pertandingan Resensi Buku Bahasa Melayu Kategori Individu
5. Pertandingan Bercerita Kategori Individu
6. Permainan Bahasa Kategori Individu (Peralihan A dan B)

BAHASA INGGERIS
1. Debate Group Category
2. Public Speaking Individual Category
3. Speech Individual Category
4. Book Review Individual Category
5. Spelling Bee Individual Category
6. Story Telling Individual Category
7. Language Quiz Individual Category (Peralihan A dan B)

BAHASA CINA
1. Kuiz Kategori Berkumpulan
2. Kaligrafi Kategori Individu
3. Deklamasi Sajak Kategori Individu

BAHASA TAMIL
1. Kuiz Bahasa Tamil
2. Pertandingan Menulis Esei
3. Pertendingan Deklamasi Puisi

BAHASA ARAB
1. Al-Hiwar Kategori Berkumpulan
2. Kalimat Mutaqotiah Kategori Individu

PUSAT SUMBER
1. Pertandingan NILAM

Lagi gambar di Portal Rasmi SMKDJ

Gambar Aktiviti Sepanjang Bulan Bahasa (Mac 2016)